Anime Revolution Sprites PBF Wiki
Advertisement

Daishi - organizacja pseudo-naukowa.

Logo organizacji.

Informacje

Organizacja naukowa, zajmująca się badaniami genetycznymi na żywych istotach - niezależnie od tego czy są to zwierzęta, ludzie czy istoty pochodzenia kosmicznego. „Nieudane” projekty są zabijane, zaś członkowie grupy przeznaczeni do „czyszczenia”, pozbywają się ich w bliżej nieokreślony sposób. Nie wiadomo również co robią z obiektami, których organizmy zaakceptowały nabyte geny.

Cele

Cele organizacji pozostają na chwilę obecną nieznane.

Projekty udane i nieudane

Na temat projektów nieudanych, nad którymi pracowała organizacja, wiadomo bardzo niewiele - głównie to, iż tzw. „czyściciele” pozbywają się ciał w bliżej nieokreślony sposób. Nie wiadomo również czy do projektów nieudanych zalicza się obiekty, których „ewolucja” przebiegła w sposób nieprawidłowy - nie po myśli naukowców. W przypadku projektów udanych, wiadomo jeszcze mniej. Znane są jedynie trzy, które uznano za udane:

  • przeszczep całej energii Azaza do ciała Yoha Atsuko.
  • przeszczep całej energii Chie do ciała Silvii Sawako.
  • przeszczep pozostałości energii Azaza do ciała Ayano Morioki.

Koniec i ponowne narodziny

Przy przeszczepie energii Azaza do ciała Yoha Atsuko, nastąpiło chwilowe przebudzenie przedstawiciela nadprzestrzennych, przez co w kilka sekund, laboratorium położone w górach zostało zrównane z ziemią. Kilkanaście lat później, w tym samym miejscu, jednakże głęboko pod ziemią, Daishi się odrodziło. Zostało ponownie zniszczone przez Yoha, lecz tym razem zrobił to świadomie. Do tej pory nie wiadomo kim jest lider organizacji oraz gdzie znajduje się jej główna baza.

Advertisement