FANDOM


Jigen Rider C - formy przybierane przez Kaylin poprzez Worldwide Linker, stanowiące zbroję dostosowaną do jej mocy i je uwydatniającą.

Model C, oparty na już przetestowanym i przerobionym modelu Vβ, ma kształt litery C odwróconej o 90° w lewo (końcami w górę). Na końcach są umieszczone dwa przyciski pozwalające na przełączanie się między formami. Nie wybranie żadnego skutkuje automatyczną aktywacją Blank Mode.

Warto zaznaczyć, że Kaylin może korzystać z The World oraz Puerta del Mundo niezależnie od aktywnej formy, w przeciwieństwie do Viega i jego Clock Up.

Blank Mode

Szara, podstawowa wersja zbroi, która wzmacnia jedynie siłę fizyczną i podstawową sprawność. Dodatkowo zapewnia pewną ochronę, naturalnie. Właściwym generatorem zbroi jest "kręgosłup energetyczny", przechodzący centralnie pionowo z przodu i z tyłu korpusu, stanowiący jej podstawę. Zachowuje się on jednak tak samo, jak reszta zbroi, więc uderzenie w ten element nie powoduje natychmiastowego zniszczenia zbroi. Aktywacja Linkera do tejże wywołuje komunikat "Open Up". Warto zaznaczyć pewną konkretną różnicę w designie między wersjami zbroi Kaylin i Viega - formy Jiden Rider C mają spódniczkę z wycięciami po bokach.

Phoenix Mode

Faktyczna podstawowa wersja zbroi. Ma czerwone zabarwienie oraz - w przeciwieństwie do Blank Mode - ukształtowany na hełmie unikatowy wizjer. Jest to tryb znacznie wzmacniający zdolności oparte na żywiole ognia kosztem wytłumienia żywiołu wiatru. Przy aktywacji Linker wydaje komunikat "Link Up, Change Phoenix". Model Linkera Kaylin nie posiada numerycznych kodów przypisanych zbrojom.

Sylph Mode

Bladozielona forma, nieznacznie smuklejsza od Phoenix Mode. Dostosowana do mocy żywiołu wiatru. W przeciwieństwie do wszystkich innych zbroi wszystkich innych Linkerów, osłona twarzy trybu Sylph posiada ukształtowane usta. Aktywacja powoduje komentarz Linkera "Link Up, Change Sylph".

Cyclonephoenix Mode

Analogiczna do formy Thunderphoenix Viega, ta łączy design trybów Phoenix i Sylph, pozwalając na wzmocnienie mocy obydwu żywiołów. Ta forma zachowuje na osłonie twarzy wyrzeźbione usta z trybu Sylph. "Connect, Change Cyclonephoenix" to komunikat wydawany przez Linker aktywujący tę zbroję.

Hyper Phoenix Mode

Forma będąca nie tylko uwydatnieniem, ale i znaczącym wzmocnieniem wszystkich mocy. Z powodu braku terminalu aktywowana jest poprzez zmodyfikowany Dimenbooker, nazywany tutaj Hyper Dimenbookerem. Przekonfigurowanie go odsłania przycisk, którego naciśnięcie aktywuje komendę "Hyper Cast Off" i przejście w tę formę. Zdolności zatrzymywania czasu są znacznie wzmocnione i łatwiej tym efektem manewrować, jednak głównym atutem tej formy jest solidne wzmocnienie możliwości tworzenia portali.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.