FANDOM


Zdolności

 • Mistrzyni walki bronią krótko- i średniodystansową: dzięki treningowi zapewnionemu przez Stratosa Kaylin nauczyła się korzystać z dowolnej, improwizowanej broni, a sytuacje wymuszające konieczność obrony własnej w wielu setkach światów tylko rozwinęły te umiejętności do znaczącego poziomu.
 • Ekspert walki energią: Kaylin z powodzeniem potrafi wykorzystywać energię do walki, w dokładnie taki sam sposób, co Viego, jednak na nieco mniejszą skalę.
 • Mistrzyni Portal Kombat: lata praktyk sprawiły, że bez zbędnego zastanowienia jest w stanie wykorzystywać swoje portale w walce. Zna prawa fizyki rządzące portalami i instynktownie czuje ich działanie na obiekt przechodzący przez przejście.
 • Pozabiologiczność: ponieważ Kaylin jest w stanie czerpać energię z otoczenia i wykorzystywać ją do modyfikacji swojego ciała, odtwarzania go i przekształcania w postać energetyczną, przekracza ona typowe biologiczne ograniczenia. Nie musi jeść czy oddychać (energię potrzebną do procesów życiowych pobiera z otoczenia), de facto jest również biologicznie nieśmiertelna.

Moce

 • Kontrola żywiołu ognia: Kaylin potrafi wytwarzać ogień z własnej energii, bez konieczności dostarczania ciepła, paliwa i tlenu do jego podtrzymania. Jest również w stanie nim do woli manipulować. Dodatkowo, pozwala to czerpać energię z otoczenia poprzez ciepło.
 • Przejścia międzywymiarowe: zdolność utożsamiana z Kaylin i warunkująca jej status jako Podróżniczki. Potrafi ona bowiem tworzyć przejścia międzywymiarowe prowadzące między dwoma punktami w jednej rzeczywistości, prowadzące do Korytarza bądź bezpośrednio do innej rzeczywistości. Nie potrzebuje do tego żadnej powierzchni, na której portal byłby otwarty.
 • Zatrzymanie czasu: potrafi zatrzymywać globalnie upływ czasu lub - patrząc z innego układu odniesienia - poruszać się niezależnie od czasu. Odczuwalny przez nią okres, przez jaki upływ czasu jest zatrzymany, zależy od energii, jaką w danej chwili dysponuje.
 • Kontrola żywiołu wiatru: najnowsza moc, jaką dziewczyna dysponuje. Pozwala kontrolować ruchy cząstek powietrza, wytwarzać wiatr, próżnię i do pewnego stopnia zmieniać warunki pogodowe. Jest również w stanie dosłownie się rozpływać w powietrzu.

Techniki

 • Puerta del Mundo: umożliwia otwieranie portali nadprzestrzennych. Można za ich pomocą się przenosić w obrębie jednego wymiaru, pomiędzy dwoma różnymi, z czy do Korytarza bądź do własnego, wewnętrznego, prywatnego wymiaru.
 • The World: pozwala na zatrzymanie czasu lub - patrząc z innego układu odniesienia - poruszać się poza czasem. Czas trwania tej techniki jest determinowany tylko przez dwie rzeczy - ilość dostępnej energii i wytrzymałość własną organizmu użytkownika, przy czym drugie kryterium dla Kaylin nie obowiązuje
 • Entei: zdolność do przekształcania swojego fizycznego ciała w postać energetyczną, posiadającą cechy żywiołu ognia. Jest to również forma pośrednia w procesie regeneracji, gdzie materia ciała jest odtwarzane z energii. W tej formie Kaylin jest niepodatna na ataki fizyczne, ponieważ jej ciało nie ma stałej struktury, którą można by uderzyć. Może również wnikać w materię przewodzącą ciepło
  • Entei Henshin: umiejętność wynikająca z Entei, pozwala Kaylin zmieniać dowolnie kształt oraz wygląd jej fizycznej formy.
  • Jinka Ittai: zdolność polegająca na uzyskiwaniu pełnej synchronizacji ze źródłem energii cieplnej, najczęściej jest to jądro planety bądź wnętrze gwiazdy. Technika zakłada przejście w Entei i opróżnienie swojego ciała z własnej energii oraz umożliwienie swobodnego przepływania otaczającej materii i energii przez obszar organizmu. Daje to w rezultacie po pewnym czasie zatarcie granic między ciałem i otoczeniem - de facto cały obszar źródła energii staje się obszarem ciała. Powoduje to większe nasycenie energią - użytkownik, wychodząc ze źródła, rozmiarami swojego ciała energetycznego kilkudziesięciokrotnie przewyższa swój codzienny wzrost i musi się skompresować, by odzyskać poprzednie rozmiary, zachowuje jednak wyższą gęstość energii. Im więcej Jinka Ittai zostaje wykonanych, tym bardziej wzrasta ilość energii, jaką Kaylin może dysponować. Dodatkowo ułatwia to pobór i przyswajanie energii emitowanej przez to źródło, ponieważ użytkownik jest do niego niejako dostrojony.
  • Kaen Kagami: technika ekskluzywna dla Viega i Kaylin, wykorzystująca do działania Entei oraz bazująca na nawiązaniu Jinka Ittai między dwojgiem ludzi. Pozwala na telepatyczną wymianę myślami, przekazywanie sobie energii i informacji na temat technik. Dodatkowo umożliwia przeniesienie świadomości jednej osoby do ciała drugiej - proces nazywany Soul Forward - dzięki czemu można uciec z zagrożenia bądź wspólnie kierować jednym ciałem, jeśli zachodziłaby taka potrzeba. Ciało "opuszczone" przechodzi wówczas w stan zbliżony do śpiączki.
   • Kaen Kagami: Soul Union: następny krok po Soul Forward, jest to całkowita fuzja w jedną istotę, nie wymagająca żadnych rytuałów bądź artefaktów - Viego i Kaylin zwyczajnie przechodzą w swoje formy energetyczne i zlewają się w jeden byt. Mają wówczas na bieżąco informacje, umiejętności i energię obojga w jednym miejscu i momencie.
  • Vapor: powietrzny odpowiednik Entei. Za jego pomocą można dosłownie się rozpłynąć w powietrzu i zmaterializować w innym miejscu, co daje efekt praktycznie identyczny z teleportacją. Jest to również metoda na szybkie i bezszelestne przemieszczanie się.
 • Zetsukyū: zdolność pobierania energii cieplnej z otoczenia. Działa w każdej temperaturze, jednak im wyższa, tym więcej energii jest dostępnej do pobrania.
  • Muzetsu: technika ofensywna wykorzystująca Zetsukyū. Polega na siłowym wysysaniu ciepła z celu, obniżając jego zdolność do wszelkiego działania i efektywnie go zamrażając.
 • Zekkai: uwolnienie podmuchu ciepła, służące głównie do obezwładniania słabszych przeciwników.
  • Enkai, Daienkai: uwolnienie podmuchu ognia, który oprócz zastosowania takiego, jak przy Zekkai, może służyć jako szybko wyzwolona aura do wzmacniania ognistych ataków.
  • Taiyōfū: czysto ofensywne uwolnienie sferycznego podmuchu ognia.
 • Denkō Sekka: zdolność do szybkiego poruszania się z użyciem energii.
  • Hisuisei: rozwinięcie Denkō Sekka służące do natychmiastowego rozpędzania się dzięki nagłemu wyrzutowi energii.
 • Enken: doładowywane ognistą aurą uderzenie pięścią
  • Engeri: kopnięcie analogiczne do Enkena.
 • Hijū: ognisty odpowiednik Ki Blasta.
 • Jitsuhō: podstawowy ognisty atak dystansowy. Wyrzucany jest ognisty pocisk, którego wymiary i gęstość łatwo kontrolować, dając w rezultacie pocisk szybszy i mniejszy lub większy i mocniej tłukący.
 • Daijitsuhō: potężniejsza wersja Jitsuhō, wystrzeliwująca nie pocisk, a wielki strumień ognia.
 • Hotaruyoru: technika poprzedzana najczęściej pojedynczym ciosem dla przeciwnika, wyprowadzonym zazwyczaj przez kogoś innego, kto się po tym natychmiast ulatnia, by Kaylin mogła zatrzymać czas i obrzucić cel dziesiątkami ostrych ognistych pocisków, które wszystkie wbijają się w jednej chwili po dezaktywacji The World.
 • Kazanbaku: wybuch ognia spod ziemi.
 • Enkyō: odpowiednik Nenshōhane, skupia Daienkai w płomień umiejscawiający się na plecach, pomiędzy barkami. Tak samo, jak Nenshōhane, zwiększa ilość kontrolowanej w tym momencie energii, dodatkowo jednak uwydatnia zwinność i szybkość. Identyczną nazwą określa się typowy atak wykonywany przy pomocy tej techniki, przenoszący cały płomień na ramię i wystrzeliwujący go pod postacią masywnego pocisku.
 • Lanza del Fuego: utworzenie ognistej lancy, którą można wykorzystywać jako broń krótkodystansową bądź miotaną.
 • Ikibaku: zamach ręką wyzwalający w powietrzu odnisty podmuch, działający również jako prowizoryczna tarcza.
 • Zan: zbiorcza nazwa całego stylu walki żywiołem powietrza. Określa techniki "uderzeniowe", w których żywioł jest wykorzystywany do tworzenia podmuchów. Ataki najpotężniejsze określa się mianem "Zandyne", a pośrednie "Zanma". Mimo to, większość nazwanych technik stylu Zan nie dodaje tego członu do nazwy, chyba że dla podkreślenia klasyfikacji "Zandyne".
  • Rasengan: wyuczona technika, przyporządkowana do stylu Zan poprzez nacechowanie żywiołem wiatru. Tworzy wirującą kulę energii, która przekazuje celowi swój moment pędu, by go odrzucić i wprawić w niekontrolowany ruch wirowy
  • Twister: atak typu Zan, tworzy wirujący podmuch energii.
   • Agilao Twister: połączenie Twistera i Daijitsuhō.
 • Garu: zbiorcza nazwa drugiego spośród ukształtowanych przez Kaylin styli walki żywiołem powietrza. Zawiera techniki tnące, wykorzystujące powietrzne ostrza. Ataki najpotężniejsze określa się jako "Garudyne", pośrednie "Garula".
  • Garula Rasengan: Rasengan przeniesiony w styl Garu poprzez dodanie małego smaczku - przy uderzeniu kula energii się roztrzaskuje, zadając serię cięć.
   • Garudyne Rasenshuriken: rozwinięcie Rasengana dla stylu Garu, energia z kuli się rozszerza tworząc przerośnięty wietrzny shuriken, który zbudowany jest z milionów pojedynczych powietrznych ostrzy. Przy uderzeniu się one rozrzucają i zadają cięcia celowi. Może być zarówno wykorzystywany jak Rasengan, jak i rzucany.
  • Garudyne Cyclone Piercer: odpowiednik Lightning Shower Rain Janemby. Przejechanie palcami w powietrzu tworzy linię energii, wokół której zbiera się wiatr, formujący się w miliony ostrzy. Gest ręką rozkrusza linię w odłamki, które poprzez Tailwind są posyłane wielką chmarą w stronę celu.
  • Garudyne Shippū Gōkei: powietrzne połączenie Kaen Bakushuku i Shakunetsu Sengiri, wywołuje sferyczny wir powietrza wokół celu, by w jednej chwili posłać je w formie wietrznych ostrzy, atakujących ze wszystkich kierunków.
 • Tailwind: technika defensywna, generuje potężny wiatr, który wyhamowuje ataki skierowane w Kaylin oraz próbujących ją zaatakować. Oprócz tego utrudnienia dla przeciwnika Kaylin może to też wykorzystać do przyspieszenia się w celu zadania silniejszego ataku.
 • Vacuum Grip: odpowiednik techniki Shinkū Muikidama, która wytwarza sferę próżni wokół głowy przeciwnika, odbierając mu powietrze.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.