Anime Revolution Sprites PBF Wiki
Advertisement
Korytarz
Korytarz.png
Numer świata
Występująca energia czyste pole chaosu

Korytarz - określenie na przestrzeń znajdującą się pomiędzy rzeczywistościami. Z samej definicji wszystkie wymiary przestrzenne są tu w pełni rozwinięte, by poszczególne wszechświaty równoległe mogły się w nim znajdować. Stanowi to poważną przeszkodę dla istot trójwymiarowych przestrzennie, gdyż nawet jeśli byliby w stanie się wydostać ze swojego świata, zastaliby jedynie chaotyczną przestrzeń. Większość Jigen Tankenka ma zdolność nazywaną zwyczajowo Door of the World bądź Puerta del Mundo bądź jej technologiczny odpowiednik, co oprócz otwierania przejść międzywymiarowych umożliwia użytkownikowi percepcję tej przestrzeni, upraszczając ją do niewyobrażalnych rozmiarów sieci o strukturze zbliżonej do holu bądź korytarza z przejściami z każdej strony - stąd typowa nazwa Korytarz. Najczęstsza manifestacja Korytarza organizuje go tak, by w pobliżu siebie, w kierunkach góra-dół rozciągały się światy bardzo do siebie zbliżone, różniące się drobnymi zmianami historycznymi. Niekiedy przy tej organizacji pewne zbliżone światy zajmują jeden poziom, gdy zmiany nie są już tak subtelne, jak uniwersa #16 i #18 notacji Vargasów z Dragon Ball Multiverse. Ta organizacja jest najczęściej wykorzystywaną, jednak każdy może ją dopasowywać do własnych potrzeb, o ile jest w stanie się w niej rozeznać - sam Korytarz nie podlega żadnym zmianom, zmienia się jedynie jego osobista percepcja Podróżników.

Wewnątrz Korytarza prawa fizyki są najczęściej zgodne z tymi, jakie zna wchodzący do niego, jednakże nie zawiera żadnych obiektów fizycznych jak gwiazdy czy planety, zatem nie ma w nim źródeł oddziaływania grawitacyjnego czy elektromagnetycznego, brak również oporów ośrodka. Sam ośrodek wypełniający tę przestrzeń to mieszanina nieustannie tworzących się i anihilujących cząstek na nieporównywalnie większą skalę niż w typowej znanej próżni, bowiem tędy przepływa cała energia spajająca multiwersum. Pozwala to na pewien okres czasu podtrzymywać samoczynnie życie oparte na dowolnym pierwiastku, jednak pomimo wysokiego nasycenia energetycznego, jest to przestrzeń dość niegościnna. Typowy człowiek, nie posiadający jakichkolwiek zdolności, może nawet nie przeżyć bez skafandra ochronnego, w najlepszym wypadku zapaść w śpiączkę przy dłuższym przebywaniu w Korytarzu.

Dla uproszczenia przemieszczania się może zostać manifestowana niewidoczna podłoga, analogiczna do Shunpō wykorzystywanego przez Shinigami. Niezależnie od piętra, na którym się znajduje, w tej niewidocznej podłodze można otworzyć przejście prowadzące do świata zawierającego planetę Beralza, na której Podróżnicy z wielu światów utworzyli społeczność i cywilizację, nazwaną czasem Wspólnotą Erfelańską.

Advertisement