Anime Revolution Sprites PBF Wiki
Advertisement

Techniki fizyczne

Polegające głównie na bezpośredniej walce. Można tutaj zarówno mówić o technikach stosowanych z użyciem konkretnej broni, jak i tych, w przypadku których wojownik używa jedynie swojej przysłowiowej pięści.

Techniki leczące

Polegające na regeneracji obrażeń otrzymanych podczas starcia, leczeniu wszelkiego rodzaju negatywnych efektów czy odnawianiu straconych kończyn. Można również zaliczyć tutaj techniki wpływające na regenerację duszy.

Techniki umysłowe

Rodzaj technik polegających na manipulacji umysłem własnym, bądź przeciwnika - hipnoza, telepatia, telekineza, iluzja i tym podobne.

Techniki pieczętujące

Polegające na pieczętowaniu przedmiotów, zdolności, istot żywych, przejść i tak dalej. W zależności od rodzaju pieczęci, wymagania rzucone używającemu będą mniejsze lub większe.

Techniki żywiołów

Kontrola jednego, bądź kilku żywiołów.

Techniki przywołujące

Rodzaj technik bazujących na wezwaniu istoty, przedmiotu lub czegoś innego, pochodzącego zwykle z innego uniwersum.

Techniki świata

Rodzaj technik, które zwykle są odpowiedzią na pytanie - „Czego potrzeba do panowania nad światem?”. Mają różne zastosowania, zaś ich ilość jest wbrew pozorom niewielka.

Techniki tworzenia

Polegające na zdolności stworzenia jakiegoś przedmiotu czy kreatury, wykorzystując do tego zadania głównie swoją energię.

Techniki ochronne

Rodzaj technik mających głównie zastosowanie defensywne - wszelkiego rodzaju bariery czy pola energii, służące do ochrony używającego. Można jednak zaliczyć tutaj również techniki, których zadaniem jest zwyczajne odgrodzenie przeciwnika od walki, uniemożliwienie mu wykonania jakichkolwiek działań.

Techniki fuzji

Trwałe lub chwilowe połączenie dwóch istot żywych, artefaktów lub rodzajów energii w jedność. Nigdy nie wiadomo czy scalenie przebiegnie w prawidłowy sposób, a jeżeli nawet - jaki będzie ostateczny efekt fuzji.

Techniki przemieszczania się

Polegające na przemieszczaniu się z punktu A do punktu B - teleportacje na krótkie lub dalekie odległości, wymagające namierzenia energii lub posiadanie odpowiedniego znacznika; poruszanie się z niewiarygodną szybkością czy portale prowadzące bezpośrednio do celu.

Techniki informujące

Rodzaj technik polegających na dostarczeniu używającemu odpowiednich informacji na dany temat - zwykle mają zastosowanie czysto suportowe.

Techniki kopiujące

Polegające na kopiowaniu technik, ataków, stylów walki lub nawet rodzajów energii przeciwnika. Używający często przyswaja sobie zdolność ich wykonania, jeżeli spełnia odpowiednie kryteria.

Techniki zwiększające moc

Zwiększające poszczególne, bądź wszystkie aspekty fizyczne używającego, jego energię lub moc. Tego rodzaju techniki mają zwykle dość ryzykowne efekty uboczne.

Techniki artefaktów, przedmiotów

Rodzaj technik, do użycia których niezbędne jest posiadanie konkretnego przedmiotu, broni.

Techniki przejęcia

Polegające na przejęcie kontroli nad ciałem lub umysłem przeciwnika, bądź przeciwników.

Techniki absorpcji

Polegające na absorpcji innych technik, istot żywych czy przedmiotów w celu zwiększenia swojej mocy lub przejścia na kolejne stadium ewolucji.

Techniki samobójcze

Rodzaj technik w przypadku których używający poświęca własne życie. Zwykle mają zastosowanie ofensywne i posiadają niewyobrażalnie niszczycielską moc.

Techniki apokalipsy

Rodzaj technik ofensywnych, których moc jest na tyle wielka by zniszczyć jednocześnie kilka planet lub nawet całą galaktykę.

Techniki ostateczne/poświęcenia

Jest to zwykle najpotężniejsza, indywidualna dla danego wojownika technika, która pozbawia go całej energii lub powoduje powolne zanikanie mocy. Siła takich technik jest różna, tak samo jak ich zastosowanie - w obydwu przypadkach, zależne jest to w dużej części od używającego.

Techniki hybrydowe

Polegające na połączeniu dwóch lub większej ilości technik w celu wykonania niezwykle potężnej kombinacji. Dotyczy to również różnych rodzajów energii, pochodzących z jednego lub większej ilości źródeł.

Techniki zakazane

Takie miano zyskują techniki, które uznano za zbyt niebezpieczne by ktokolwiek swobodnie ich używał. Powodem może być zbyt wielka moc lub jakieś nieodwracalne skutki dla używającego.

Techniki pierwotnych

Rodzaj technik o różnym zastosowaniu, którymi posługiwały się pierwsze istoty zamieszkujące poszczególne światy tworzące się w multiwersum. Niewiele wiadomo na ich temat.

Techniki zapomniane

Rodzaj technik, które zostały zapomniane wieki temu, zaś obecnie, wiedzę na temat ich wykorzystania posiadają jedynie nieliczni.

Techniki nadprzestrzennych

Polegające na wykorzystywaniu energii istot nadprzestrzennych mającej zewnętrzne lub wewnętrzne źródło.

Techniki międzywymiarowe

Pochodzące z innych rzeczywistości, mające różne zastosowania. Ich naturalny początek nie miał miejsca w uniwersum Genao - prawdopodobnie większość technik tego typu została sprowadzona do owej przestrzeni dzięki podróżnym Jigen Tankenka na przestrzeni lat.

Techniki niezidentyfikowane

Różnego rodzaju techniki jakich nie sposób zakwalifikować do jednej z powyższych kategorii.

Advertisement