Anime Revolution Sprites PBF Wiki
Advertisement

Jigen Rider V - formy przybierane poprzez Worldwide Linker, którego zadaniem jest wydobywać z użytkownika jego wewnętrzną moc, uwydatniać ją i wzmacniać poprzez wytwarzanie zbroi dostosowanej do danej mocy.

Model Vβ oparty jest na systemie Open-Up podpatrzonym u późniejszych Riderów stowarzyszonych z organizacją BOARD - aktywacja jest dokonywana poprzez otwarcie interfejsu rozsunięciem jego połówek na boki. Wysuwany od strony tyłu grotu panel posiada trzy przyciski, każdy do aktywowania jednej z trzech podstawowych form bądź ich kombinacji. Nie wybranie żadnego skutkuje przejściem w Blank Mode.

Blank Mode

Szara, podstawowa wersja zbroi, która wzmacnia jedynie siłę fizyczną i podstawową sprawność. Dodatkowo zapewnia pewną ochronę, naturalnie. Właściwym generatorem zbroi jest "kręgosłup energetyczny", przechodzący centralnie pionowo z przodu i z tyłu korpusu, stanowiący jej podstawę. Zachowuje się on jednak tak samo, jak reszta zbroi, więc uderzenie w ten element nie powoduje natychmiastowego zniszczenia zbroi. Od tej formy wzwyż jedynie jedna nie posiada na lewym przedramieniu terminalu, zastępującego wszystkie funkcje WDG. Zbroja nie jest opatrzona kodem, zaś aktywacja Linkera do tejże wywołuje komunikat "Open Up".

Phoenix Mode

Faktyczna podstawowa wersja zbroi. Ma czerwone zabarwienie oraz - w przeciwieństwie do Blank Mode - ukształtowany na hełmie unikatowy wizjer. Jest to tryb znacznie wzmacniający zdolności oparte na żywiole ognia kosztem wytłumienia pozostałych. Zbroja ma kod 1, przy aktywacji Linker wydaje komunikat "Link Up, Change Phoenix".

Skeleton Phoenix Mode

Alternatywna wersja Phoenix Mode, przybierana, gdy Gyuahen przejmuje kontrolę nad ciałem Viega. "Kręgosłup energetyczny" generuje odgałęzienia rozchodzące się na boki, nadając wygląd przypominający klatkę piersiową, dodatkowo zbroja staje się wyraźnie ciemniejsza.

Garuda Mode

Jasnoniebieska zbroja wzmacniająca moce żywiołu pioruna. Obejmuje również kontrolę magnetyzmu, jednak nie wzmacnia światła. Zbroja ma kod 2 i przypisany komunikat "Link Up, Change Garuda".

Thunderphoenix Mode

Zbroja będąca bezpośrednim połączeniem trybów Phoenix i Garuda, zapewniająca możliwości obydwu i łącząca obie również w wyglądzie. Jako kombinacja trybów 1 i 2 nosi oznaczenie 12, jej aktywacja jest potwierdzana przez interfejs słowami "Connect, Change Thunderphoenix".

Lightknight Mode

Przeciwnie do odpowiadającej jej mocy, ta zbroja nie wspomaga poruszania się z dużą prędkością - niemalże całe ciało jest osłonięte białym pancerzem, nie licząc głównego segmentu w złotym kolorze. Mimo to, zbroja nie przeszkadza w poruszaniu się. Ten tryb jest skupiony wyłącznie na kontroli światła i jest pierwszym, który nie blokuje możliwości korzystania z Clock Up. Ma przypisany kod 3 i komunikat "Arm Up, Change Lightknight".

Solar Phoenix Mode

Właściwa forma, nie blokująca żadnych zdolności w zamian za wzmocnienie innych - uwydatnia wszystkie moce żywiołowe. Umożliwia korzystanie zarówno z asymptotycznego, jak i stuprocentowego Clock Up. Przejście w tę formę z dowolnej niższej wymaga przejścia przez tryb Lightknight, a następnie fizycznego odrzucenia ciężkiego pancerza, który może dodatkowo posłużyć za atak obszarowy. Kod przyporządkowany do tej formy to 123 bądź 0, aktywacja wywołuje komunikat "Cast Off, Change Solar Phoenix".

Hypernova Phoenix Mode

Jedyna forma Jigen Ridera V będąca dodatkowym rozwinięciem mocy. Aktywowana poprzez komendę "Hyper Cast Off" i zdjęcie blokady, jaką stanowi sam terminal umieszczony na lewym przedramieniu. Przemiana jest oznajmiana poprzez komunikat "Hyper Cast Off, Change Hypernova Phoenix".

Samodzielne Hyper Clock Up

Zbroja Hypernova ma rozsuwane segmenty, pod którymi znajdują się baterie bezpośrednio połączone z samym Viegiem, znajdującym się wewnątrz w niematerialnej formie. Te baterie przepuszczają i wzmacniają emitowaną energię, pozwalając na skorzystanie z Hyper Clock Up, normalnie wymagającego jednoczesnego użycia Clock Up i The World by dać efekt prędkości nadświetlnej - w rzeczywistości taki rezultat daje zagięcie przestrzeni wokół siebie, jednak jest to de facto nierozróżnialne. Z drugiej strony, taka metoda otrzymania prędkości nadświetlnej zapobiega pozostaniu zablokowanym w tej prędkości - cząstka nadświetlna, np. tachion, wytracając energię rozpędzałaby się do nieskończoności - bariera prędkości światła byłaby dla niej nieprzekraczalna w dół. Rozsunięte segmenty dodatkowo stabilizują i wygładzają tworzone zagięcie czasoprzestrzenne. Hyper Clock Up pozwala dać efekt Clock Up nawet przeciwko oponentom odpornym na jego normalną odmianę. Osiągnięcie nadświetlnej prędkości przy dodatkowym zagięciu czasoprzestrzeni pozwalałoby teoretycznie na podróż wstecz w czasie. Na mocy traktatu o podróżach międzywymiarowych to zastosowanie jest jednak niewykorzystywane, nawet jeśli zachodziłaby taka konieczność, przez co praktycznie nikt o tym nie wie.

Advertisement