FANDOM


Paxan (erf. ogień, [paɣan]) - imię, którym posługują się Viego i Kaylin w czasie fuzji.

Mechanizm fuzjiEdytuj

Fuzja Viega i Kaylin działa w oparciu o ich Kaen Kagami. Są w stanie poprzez Soul Forward przenieść świadomość jednego z nich do ciała drugiego lub nawet zamienić się miejscami. Mogą również, co istotniejsze, przejść w Ardha Form - zespolić się w jedną istotę o połączonej świadomości i zdolnościach obojga. Nazywają siebie wtedy Paxan, jednak odnoszą się do siebie w liczbie mnogiej.

WyglądEdytuj

Najczęściej w swojej Ardha Form Viego i Kaylin pozostają w Entei. Wtedy mają wygląd humanoidalnej energetycznej sylwetki o długich, chaotycznych włosach i bardzo nieznacznych rysach twarzy. Nie prezentują żadnych cech wyglądu charakterystycznych dla którejkolwiek z płci.

Przy tworzeniu materialnej postaci mogą przybrać wygląd któregokolwiek z nich lub zmaterializowanej wersji swojego wyglądu w Entei. Zazwyczaj nie korzystają z tej możliwości, w czasie walki aktywując od razu zbroję Tekkamana Quantaxa.

ZdolnościEdytuj

Paxan mają dostęp do wszystkich zdolności, mocy i technik, jakimi dysponują Viego i Kaylin. Mogą również na życzenie się łączyć i rozłączać, a także będąc w Ardha Form mogą się wypowiadać pojedynczo.

Techniki własneEdytuj

  • Hyper Clock Up - w stanie rozłączonym Viego jest w stanie wykonać Hyper Clock Up tylko przy pomocy Kaylin lub w formie Hypernova Phoenix. Paxan mogą jednak z tej zdolności skorzystać na zawołanie.
  • Myriad Eyes - połączenie Worldwide Reading i Puerta del Mundo do wykonania wielowymiarowego skanu. Daje to możliwość spojrzenia w innych kierunkach przestrzennych niż trzy, w których żyjemy.
  • Space Ripper - Paxan nakładają portale na ostrza Mankaitō 2.0, co pozwala im siłowo się przedzierać przez przestrzeń i przy przyłożeniu odpowiednio dużej energii, rozrywać przestrzeń, tworząc coś na kształt Garganty.
  • Zetsukyū: Heat Riser - dzięki portalom oraz w razie konieczności również zatrzymaniu czasu Paxan mogą otworzyć wewnątrz siebie przejście prowadzące do dostępnego dla nich źródła energii, by móc ją z niego bezpośrednio pobierać. Może to dawać wrażenie nieskończonej energii, pod warunkiem, że źródło będzie jej miało wystarczająco dużo.
    • (Ardha) Genriron - poprzez skorzystanie z zatrzymania czasu i portali Kaylin oraz Genrirona Viega Paxan mogą natychmiast nawiązać połączenie ze źródłem energii (Słońcem) i uzyskać dostęp do energii.
    • (Ardha) Kintaiyōkage - chociaż poprzez Heat Riser możliwe jest przyspieszone naładowanie dowolnego ataku, najbardziej efektownym jest Kintaiyōkage - wystarczy, by Paxan podnieśli rękę z wyciągniętym palcem wskazującym i utworzyli malutki portal na jego końcu. Portal zacząłby się rozszerzać i podążać w górę, odsłaniając wielką kulę energii, która pojawia się jak gdyby znikąd. Bez Genrirona wciąż trwa to chwilę, by zebrać wystarczającą ilość energii, jednak pominięty jest czynnik ryzyka, gdyż kula się akumuluje w podprzestrzeni, nie da się niczego zauważyć. Jedynie w trakcie ładowania, gdy energia jest już dość duża, część ciepła może wyciekać do trójwymiaru, dając uczucie nieznacznie podwyższonej temperatury na obszarze wielkości zebranego Kintaiyōkage wokół Paxan.