FANDOM


Paxan (erf. ogień, [paɣan]) - imię, którym posługują się Viego i Kaylin w czasie fuzji.

Mechanizm fuzjiEdytuj

Fuzja Viega i Kaylin działa w oparciu o ich Kaen Kagami. Są w stanie poprzez Soul Forward przenieść świadomość jednego z nich do ciała drugiego lub nawet zamienić się miejscami. Mogą również, co istotniejsze, przejść w Ardha Form - zespolić się w jedną istotę o połączonej świadomości i zdolnościach obojga. Nazywają siebie wtedy Paxan, jednak odnoszą się do siebie w liczbie mnogiej.

WyglądEdytuj

Najczęściej w swojej Ardha Form Viego i Kaylin pozostają w Entei. Wtedy mają wygląd humanoidalnej energetycznej sylwetki o długich, chaotycznych włosach i bardzo nieznacznych rysach twarzy. Nie prezentują żadnych cech wyglądu charakterystycznych dla którejkolwiek z płci.

Przy tworzeniu materialnej postaci mogą przybrać wygląd któregokolwiek z nich lub zmaterializowanej wersji swojego wyglądu w Entei. Zazwyczaj nie korzystają z tej możliwości, w czasie walki aktywując od razu zbroję Tekkamana Quantaxa.

ZdolnościEdytuj

Paxan mają dostęp do wszystkich zdolności, mocy i technik, jakimi dysponują Viego i Kaylin. Mogą również na życzenie się łączyć i rozłączać, a także będąc w Ardha Form mogą się wypowiadać pojedynczo.

Techniki własneEdytuj

  • Hyper Clock Up - w stanie rozłączonym Viego jest w stanie wykonać Hyper Clock Up tylko przy pomocy Kaylin lub w formie Hypernova Phoenix. Paxan mogą jednak z tej zdolności skorzystać na zawołanie.
  • Myriad Eyes - połączenie Worldwide Reading i Puerta del Mundo do wykonania wielowymiarowego skanu. Daje to możliwość spojrzenia w innych kierunkach przestrzennych niż trzy, w których żyjemy.
  • Space Ripper - Paxan nakładają portale na ostrza Mankaitō 2.0, co pozwala im siłowo się przedzierać przez przestrzeń i przy przyłożeniu odpowiednio dużej energii, rozrywać przestrzeń, tworząc coś na kształt Garganty.
  • Zetsukyū: Heat Riser - dzięki portalom oraz w razie konieczności również zatrzymaniu czasu Paxan mogą otworzyć wewnątrz siebie przejście prowadzące do dostępnego dla nich źródła energii, by móc ją z niego bezpośrednio pobierać. Może to dawać wrażenie nieskończonej energii, pod warunkiem, że źródło będzie jej miało wystarczająco dużo.
    • (Ardha) Genriron - poprzez skorzystanie z zatrzymania czasu i portali Kaylin oraz Genrirona Viega Paxan mogą natychmiast nawiązać połączenie ze źródłem energii (Słońcem) i uzyskać dostęp do energii.
    • (Ardha) Kintaiyōkage - chociaż poprzez Heat Riser możliwe jest przyspieszone naładowanie dowolnego ataku, najbardziej efektownym jest Kintaiyōkage - wystarczy, by Paxan podnieśli rękę z wyciągniętym palcem wskazującym i utworzyli malutki portal na jego końcu. Portal zacząłby się rozszerzać i podążać w górę, odsłaniając wielką kulę energii, która pojawia się jak gdyby znikąd. Bez Genrirona wciąż trwa to chwilę, by zebrać wystarczającą ilość energii, jednak pominięty jest czynnik ryzyka, gdyż kula się akumuluje w podprzestrzeni, nie da się niczego zauważyć. Jedynie w trakcie ładowania, gdy energia jest już dość duża, część ciepła może wyciekać do trójwymiaru, dając uczucie nieznacznie podwyższonej temperatury na obszarze wielkości zebranego Kintaiyōkage wokół Paxan.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.